Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

Muhasebe ve Müşavirlik Hizmetleri

 • Muhasebe sistemlerinin kurulması, geliştirilmesi.
 • Muhasebe kayıtlarının tutulması, raporlanması.
 • Tek Düzen Muhasebe Sistemine uygun temel ve ek mali tabloların düzenlenmesi.
 • Muhasebe kayıtlarının dönemsel olarak kontrolü.
 • Sabit kıymetlerin mevzuata uygun şekilde kayıtlarının tutulması, envanteri ve raporlanması.
 • Muhasebe uygulamaları konusunda müşavirlik hizmetleri verilmesi.
 • Yasal düzenlemelere uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması.
 • Dönemsel olarak KDV, muhtasar, geçici vergi, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerini hazırlanması ve onaylanması.
 • Vergi mevzuatı konusunda müşavirlik hizmetleri verilmesi.
 • İnsan Kaynakları ve Bordrolama Hizmetleri
 • Şirketlerin mali işler departmanlarına muhasebe personeli istihdamı için ön görüşmelerde bulunulması.
 • İşe giren ve işten ayrılan personelin kanuni bildirimlerinin hazırlanması.
 • Personel sözleşme ve özlük işlerinin takip edilmesi.
 • Personel ücret bordrolarının ve icmallerinin hazırlanması, kontrolü.
 • Bordro ücret ödemeleri banka entegrasyonu.
 • İhbar ve Kıdem tazminatı hesaplaması.
 • SSK, Çalışma Bakanlığı ve İŞKUR mevzuatına göre verilmesi gerekli bildirim ve belgelerin hazırlanması ve bildirimi.
 • SSK, Çalışma Bakanlığı ve İŞKUR mevzuatı konularında müşavirlik hizmetleri verilmesi.
 • SSK ve BAĞKUR emeklilik işlemlerinin yapılandırılması ve takip edilmesi.
 • Tüm sosyal güvenlik mevzuatı hakkında müşavirlik hizmetleri verilmesi.
 • Denetim ve Raporlama Hizmetleri
Sohbet Aç
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?
Powered by